Projelerini tamamlayan gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri nelerdir?


Eser üretim desteği kapsamında;
Tarihimizin önemli şahsiyetleri ve olayları ile masal kahramanlarının tanıtımına yönelik;
  • Eseri (belgesel film, bilgisayar oyunu, uzun metraj animasyon film), sözleşmede yer alan tarihte ve teknik koşullara uygun olarak Bakanlığın ilgili birimine teslim etmekle,
  • Belgesel ve uzun metraj animasyon film desteklerinden yararlananlar, destek tutarı kadar harcama belgesinin yer aldığı yeminli mali müşavir raporunu eserin teslim tarihinden itibaren en geç altmış gün içerisinde Bakanlığın ilgili birimine ibraz etmekle,
  • Uzun metraj animasyon film desteklerinden yararlananlar, animasyon filmin desteğin alındığı yılı takip eden takvim yılı sonuna kadar sinema salonu gösterimini yapmakla
yükümlüdür.

Etkinlik ve Proje Desteği kapsamında;
  • Etkinlik ve projeyi sözleşmesinde yer alan tarihte gerçekleştirmekle,
  • Yaptığı harcamalara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri etkinlik ve projenin bitim tarihinden itibaren en geç doksan gün içerisinde Bakanlığın ilgili birimine teslim etmekle
yükümlüdür.

Sanatsal Faaliyet Desteği kapsamında;
  • Eseri, sözleşmesinde yer alan tarihte ve teknik koşullara uygun olarak Bakanlığın ilgili birimine teslim etmekle,
  • Yaptığı harcamalara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri eserin teslim tarihinden itibaren en geç doksan gün içerisinde Bakanlığın ilgili birimine ibraz etmekle
yükümlüdür.