GENÇDES kapsamında proje bütçesinin ne kadarına kadar destek verilmektedir?


  • Eser Üretim desteğinde proje bütçesinin %75’ine,
  • Etkinlik ve Proje Desteğinde proje bütçesinin %100’üne,
  • Sanatsal Faaliyet Desteğinde proje bütçesinin %100’üne
kadar destek verilebilmektedir.