GENÇDES kapsamında destek alan projeler damga vergisinden muaf mıdır?


GENÇDES kapsamında sağlanan tüm destek türleri için destek alan tarafından sözleşme yapılmadan önce binde 9,48 oranında Sözleşme Damga Vergisinin ilgili vergi dairesine ödenmesi gerekmektedir.