Destek alınan etkinlik ve projeler ile üretilecek eserlerin gerçekleştirilmesi ve teslim süresinin uzatılma imkânı var mıdır?


Alınan desteklerin cari yıl içerisinde tamamlanması gerekmekte olup destek alan ile Bakanlık arasında yapılan sözleşmede yer alan sürelerin uzatılması imkânı bulunmamaktadır.