GENÇDES başvuruları hangi ölçütlere göre değerlendirilmektedir?


GENÇDES başvuruları, “Sanatsal Faaliyet, Etkinlik ve Proje ile Eserleri Destekleme ve Değerlendirme Kurulu” tarafından;
  • Kültürel, sanatsal ve estetik açıdan değer ve özgünlük taşıması,
  • Ülkemizin kültürel değerlerinin tanıtımına katkısı,
  • Bütçe, finansal plan ve uygulama takviminin gerçekleştirilebilir olması,
  • Varsa önceki çalışmalar ile ulusal veya uluslararası başarılar,
  • Yeni sanatçıların yetişmesine katkı sağlaması
gibi kriterler göz önünde bulundurularak değerlendirilmektedir.