Başvuru esnasındaki eksiklikler başvuru sahibine nasıl bildirilir ve ne kadar süre içerisinde tamamlanmalıdır?


Başvuru dosyaları Bakanlığın ilgili birimi tarafından incelenir. Herhangi bir eksiklik tespit edilmesi halinde başvuru sahibine GENÇDES başvuru sistemi üzerinden eksikliğin giderilmesi bildirilir. Bildirim tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde eksikliğin giderilmemesi halinde başvuru değerlendirmeye alınmaz.