GENÇDES programı kapsamında son başvuru tarihi nedir?


Başvurular Bakanlık tarafından ilan edilen tarihlerde yapılır ve yapılacak incelemede başvuru belgelerinde herhangi bir eksiklik tespit edilmemesi halinde gündemi uygun olan ilk Kurul toplantısında değerlendirilir.